Taalkring Portugees

Taalkring Portugees Facebook Taalkring Portugees
Portugal Guinee Bissau Mozambique Timor Leste  Angola

De Taalkring Portugees is een bijzonder actieve NGTV-groep, met een eigen website en een Facebookpagina. De Taalkring Portugees telt 61 leden, waarvan 34 NGTV-lid. Veel leden zijn fulltime vertaler Portugees en/of tolk Portugees. Een overzicht van contactpersonen binnen het NGTV kunt u als NGTV-lid hier bekijken. U kunt het overzicht ook downloaden vanaf uw persoonlijke inlogpagina op deze site, Mijn NGTV, onder "Ledeninformatie". 

De Taalkring valt onder het NGTV, maar ook niet-NGTV-leden met affiniteit voor het vak van vertaler Portugees of tolk Portugees kunnen tegen betaling lid worden. Interesse? Stuur een email.

 

Sinds jaar en dag heerst er grote onvrede en bezorgdheid over de tarieven van tolk- en vertaaldiensten. Sterke concurrentie, bemiddelaars die het onderste uit de kan willen halen, overheidsbemoeienis en een niet al te sterke brancheorganisatie, in combinatie met een beroepsgroep van hardwerkende duizendpoten die slecht voor zichzelf zorgen, vormen de ingrediënten voor een somber professioneel vooruitzicht voor de tolken en vertalers in Nederland. Een groepje tolken/vertalers Portugees besloot dit niet langer te laten gebeuren. Zij wilden niet als specialistische zelfstandig ondernemers onderbetaald blijven worden, maar juist de krachten bundelen om met frisse wind een nieuwe koers in te kunnen slaan. Uit dit initiatief is de Taalkring Portugees op 16 juni 2010 opgericht.

Het doel van de taalkring van tolken en vertalers Portugees is tweeledig:

  1. Een platform bieden voor permanente educatie. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten: kwaliteitsbevordering van het werk van elke tolk Portugees en elke vertaler Portugees én het aanbieden van betaalbare bijeenkomsten voor het behalen van de PE-punten, voor degenen die bevoegd zijn als beëdigd vertaler Portugees en/of beëdigd tolk Portugees. Tweemaal per jaar wordt er een themadag georganiseerd, steeds door drie andere kringleden.
  2. Opzetten van een functiewaarderingssysteem om daarmee handvatten te creëren voor sterkere beroepsprofilering en betere (financiële) waardering. Een werkgroep functiewaardering met vertegenwoordigers van o.a. het NGTV,  Registergroep,  SIGV Alumnivereniging en VTV-TC  houdt zich bezig met de concrete invulling hiervan, niet alleen voor vertalers Portugees, maar voor alle vertalers en tolken.

 

Er is een coördinatieteam dat zorg draagt voor de voortgang, de administratie en de communicatie van de taalkring, een aantal keer per jaar bijeen komt en twee keer per jaar een nieuwsbrief
uitbrengt. 

Contactpersoon:
Karolien de Graaff
info@taalkringportugees.nl
Verslag Zevende Themadag Taalkring Portugees, 16 november 2013
 

Meer over het Symposium Functiewaardering, 14 april 2014 in Nijkerk

  Meer over het Project FuWa (2011)
  Meer over het Project FuWa (2012)
  Meer over Permanente Educatie (PE) voor beëdigd vertalers en tolken
 

Bekijk de poster voor het Symposium Functiewaardering van 14 april 2014

   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

Downloads

Alleen beschikbaar voor leden.

Agenda

Peiling

Alleen beschikbaar voor leden.

Deze site maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en verbeteren.

Akkoord Weigeren