Literaire sectie

Literaire Sectie

Een overzicht van contactpersonen binnen het NGTV kunt u als NGTV-lid hier bekijken.

U kunt het overzicht ook downloaden vanaf uw persoonlijke inlogpagina op deze site, Mijn NGTV, onder "Ledeninformatie". 

Ledenaantal: momenteel vijfenvijftig leden
Doelgroep:

Iedere vertaler die lid is van het NGTV en affiniteit heeft met literair vertalen kan zich als lid van deze sectie aanmelden. Dit kan met ingang van een willekeurige datum. De literaire sectie heeft geen toelatingseisen en kent geen commissies.

Doelstellingen:

Het doel van deze sectie is het verbreiden onder de leden van inhoudelijke en praktische kennis op het gebied van literair vertalen. Daarnaast bevordert de literaire sectie contacten tussen de leden onderling en van leden met relevante anderen. Het bestuur organiseert jaarlijks twee bijeenkomsten in de vorm van een lezing, discussie of workshop en bij gebleken belangstelling bovendien een excursie. Voor een goede organisatie stelt het bestuur aanmelding voor de bijeenkomsten op prijs.

Bestuur:

Het bestuur van de literaire sectie bestaat uit Lucy Pijttersen (voorzitter), Irene ‘t Hooft (penningmeester) en Heleen Peeters (secretaris). Het bestuur vertegenwoordigt de sectie binnen het NGTV en naar buiten. Per activiteit kan het bestuur zich in zijn taken laten bijstaan door een of meer leden.

   
Eventuele contributie:

NGTV-leden betalen voor het lidmaatschap van de literaire sectie geen extra contributie en de bijeenkomsten zijn gratis voor sectieleden, tenzij het bestuur bij bijzondere gelegenheden anders besluit. Ook koffie en thee bij de bijeenkomsten zijn inbegrepen. Voor vertalers die geen NGTV-lid zijn, geldt een bijdrage van 15 euro per bijeenkomst. Voor deelname aan de excursies betalen de leden een door het bestuur vast te stellen bijdrage; consumpties tijdens de excursies zijn voor rekening van de deelnemers.

Frequentie van bijeenkomsten:

De bijeenkomsten in de vorm van lezingen, discussies, presentaties en workshops worden gehouden in De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht en wel op een vrijdag van 14.00 tot ca. 16.15 uur, telkens in het voorjaar en najaar. Indien een excursie wordt georganiseerd, vindt die op een werkdag overdag in de zomer plaats.

Contact:

Aanmelden als lid en voor de bijeenkomsten (voorlopig adres): Aanmelden Literaire sectie NGTV

Volgende bijeenkomst: De Literaire Sectie van het NGTV nodigt leden en belangstellenden uit voor de voorjaarsbijeenkomst, die op vrijdagmiddag 7 april a.s. gehouden wordt. JANNE RIJKERS, als jurist werkzaam voor de Auteursbond (voorheen VvL), zal een lezing houden met als titel:

HET ENE CONTRACT IS HET ANDERE NIET
– HAKEN EN OGEN AAN CONTRACTEN VOOR BOEKVERTALINGEN

De meeste vertalers die als zzp’er voor diverse opdrachtgevers werken, zorgen ervoor dat ze afspraken met hun opdrachtgever in een contract vastleggen. Maar de ene opdracht is de andere niet. Zakelijk vertalers die incidenteel een boek vertalen. realiseren zich niet altijd dat een boekvertaling een principieel andere vertaalopdracht is dan vertaalwerk dat voor de rechtbank of voor een bedrijf wordt uitgevoerd. Bij boekvertalingen, zeker als het om literaire boeken gaat, is de vertaler niet zo maar een omzetter van woorden, maar een herschepper van een kunstwerk. Dat houdt o.m. in dat de vertaler van een literair werk in principe het auteursrecht heeft op de vertaling en dat de opdrachtgever, in dit geval dus een uitgever, niet zo maar mag doen en laten met de vertaling wat hij wil. Het auteursrecht is een bijzonder recht waar je als vertaler je leven lang plezier van kunt hebben, áls je het tenminste in het contract met de uitgever goed geregeld hebt. En er zitten aan literair vertaalwerk nog wel meer aspecten die bijzondere aandacht behoeven.

Om literair vertalers behulpzaam te zijn bij het maken van goede afspraken met uitgevers en hen te behoeden voor een nadelig contract, heeft de VvL, sinds dit jaar de Auteursbond geheten, in samenwerking de Literaire Uitgeversgroep een zogenaamd Modelcontract opgesteld. Daarin zijn de meeste zaken gewaarborgd die het vertalen van een literair werk voor vertalers de moeite waard maken.

Janne Rijkers, als jurist verbonden aan de Auteursbond, heeft in haar werk dagelijks te maken met contracten over boekvertalingen. Als geen ander kent zij de valkuilen waar vooral incidentele boekvertalers, gebrand op een opdracht, nogal eens in dreigen te vallen. In haar lezing zal zij het hebben over de achtergrond van het Modelcontract, ze legt uit wat het nut is van diverse bepalingen daarin, waarbij uiteraard ook het auteursrecht aan bod zal komen, en tevens zal ze het hebben over de digitale exploitatie van vertaalde boeken, de e-books. Natuurlijk zal er ruim de gelegenheid zijn om vragen te stellen.

De lezing vindt plaats op vrijdagmiddag 7 april, van 14.00 tot ca. 16.15 uur in De Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht (verwelkoming en koffie/thee vanaf 13.45 uur). Na afloop is er gelegenheid tot borrelen en napraten in de bar van De Kargadoor. Voor NGTV-leden is de workshop gratis, niet-leden betalen € 20, contant bij binnenkomst te voldoen.

Aanmeldingen in verband met de beschikbare plaatsen uiterlijk 20 maart 2017 bij L.Pijttersen@Munito.nl Geef bij aanmelding op of je lid bent van het NGTV of niet.
 
NGTV-leden vinden de contactgegevens van de sectie in Mijn NGTV.

Om een indruk te krijgen van de activiteiten die door de Literaire sectie worden georganiseerd, vindt u hier de laatst georganiseerde lezing.

 

Downloads

Alleen beschikbaar voor leden.

Agenda

Peiling

Alleen beschikbaar voor leden.

Deze site maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en verbeteren.

Akkoord Weigeren