De Linguaan

Vier keer per jaar publiceert het NGTV het vakblad/ledenblad de Linguaan. De Linguaan wordt gemaakt voor en door vakmensen en heeft een oplage van 1700 exemplaren. NGTV-leden ontvangen de Linguaan gratis. Belangstellenden kunnen een abonnement nemen.

Leden kunnen hier artikelen uit diverse edities van de Linguaan online lezen

De Linguaan downloaden

Index van alle Linguaan-edities vanaf 2004 


Lid worden van het NGTV. 

Contact 


 

Nieuwste editie: Linguaan editie 3 - 2017

Bekijk hier de nieuwste versie

Voorpublicaties

Hugo Keizer, EU language officer in Den Haag

07-01-2015

"Het is een misverstand om te denken dat je als zelfstandig vertaler niet mee zou kunnen dingen naar vertaalopdrachten van de EU. Zelfstandige vertalers worden nergens uitgesloten, en in de huidige lijst van taaldienstverleners kom je ook echt wel een aantal eenpitters tegen."

De minachting voor de gerechtstolk

23-12-2014

Beëdigd tolken zweren of beloven bij hun eedaflegging geheimhouding van de informatie die hen beroepshalve ter beschikking wordt gesteld. Met de Wbtv beoogt de wetgever de kwaliteit van de geregistreerde gerechtstolken te handhaven. Die doelstelling staat in schril contrast met de praktijk dat de gerechtstolk zich niet kan voorbereiden op een rechtszitting: het OM geeft de beëdigd tolk geen inzage in het dossier, ondanks de geheimhoudingsplicht die de beëdigd tolk heeft.

Pleidooi voor drastische wijziging PE-eisen Wbtv

05-05-2014

Het PE-puntensysteem levert bij veel vertalers ergernis op. Igma van Putte heeft hierom besloten geen poging meer te doen om haar resterende PE-punten te vergaren en pleit in haar brief aan de Raad voor Rechtsbijstand voor een drastische wijziging van het systeem.

Multilingual Videoconferencing in Legal Proceedings

04-01-2014

Internationaal Symposium van AVIDICUS 2 over onderzoeken naar het gebruik van videoconferenties in strafprocedures. De situatie is voor alle partijen nog verre van ideaal.

Filter, tijdschrift over vertalen

25-12-2013

In mei 1994 verscheen het eerste nummer van Filter. Het doel was vertalingen zichtbaar te maken.

“Maar ze kunnen toch liplezen?”

15-12-2013

Misverstanden, mythes en de praktijk van alledag van tolken Gebarentaal

Deze site maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en verbeteren.

Akkoord Weigeren