Beëdigd tolken en vertalers | Wet Btv

02
mrt.

Richtlijnen voor beëdigde vertalingen

Webredactie

Het NGTV heeft richtlijnen voor beëdigde vertalingen ontwikkeld. U kunt ze hier downloaden.
Lees meer
28
feb.

De slotformule op een beëdigde vertaling

Webredactie

Hier staan een aantal voorbeelden die u kunt gebruiken.
Lees meer
08
feb.

Hoe word/blijf ik beëdigd vertaler/tolk? Wijzigingen in 6 jaar Wbtv op een rij

Webredactie

De regels voor beëdigd vertalers en tolken veranderen regelmatig - zo vaak, dat het voor veel vertalers en tolken moeilijk bij te houden is
Lees meer
31
jan.

PE-punten dreigen verloren te gaan in vacuüm gecreëerd door beleidsmaker

Webredactie

Automatische uitschrijving uit het register veroorzaakt vacuüm tussen eerste en tweede periode van inschrijving, met inkomstenderving en reputatieschade voor de vertaler als gevolg.
Lees meer
12
sep.

Waar koop ik een stempel "Beëdigd vertaler"?

Webredactie

Om vertalingen te kunnen waarmerken ("beëdigen"), is een stempel nodig. Waar is die te koop?
Lees meer
28
aug.

Ontduiking afnameplicht registertolken en -vertalers?

Webredactie

Bent u beëdigd tolk en werkt u regelmatig voor verplichte afnemers? Of heeft u het idee dat niet-beëdigd tolken uw plaats innemen? Wij horen graag uw ervaringen.
Lees meer
12
aug.

Marktverkenning aanbesteding Vertaaldiensten Rechtsbijstand

Webredactie

Aanbesteding Vertaaldiensten Rechtsbijstand Marktverkenning Deel 1 Raad voor Rechtsbijstand 29 juli 2013
Lees meer
28
jun.

Gelijktrekking inschrijfdata voorkomt extra kosten bij verlenging inschrijving

Webredactie

Als u begin 2009 in het Rbtv bent ingeschreven als vertaler en pas in 2011 als tolk, heeft u te maken met 2 verlengmomenten: begin 2014 en ergens in 2016. Met alle (financiële) gevolgen van dien. En – last but not least – u moet voor de tweede periode (2011-2016) weer PE-punten behalen. Deze onwenselijke situatie kunt u oplossen door een verzoek gelijktrekking bij het Rbtv in te dienen.
Lees meer
28
jun.

Verlenging inschrijving: splits 1 grote opdracht op in 10 kleinere opdrachten

Webredactie

Voor verlenging inschrijving Rbtv moeten 10 vertaal- of tolkopdrachten gemaakt. Een vertaalopdracht van 100 pagina's is natuurlijk niet hetzelfde is als een vertaalopdracht van 1 pagina. U kunt grote opdrachten opsplitsen in kleinere opdrachten.
Lees meer
28
jun.

Klacht over Bureau Wbtv niet goed afgehandeld? Meld het de Ombudsman

Webredactie

Let op: u kunt alleen een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
Lees meer
28
jun.

Vertraging bij rechtbanken door automatische uitschrijving beëdigd vertalers

Webredactie

Rechtbanken krijgen sinds januari 2014 steeds vaker te maken met beëdigde vertalingen die zij niet van een apostille kunnen voorzien, omdat de vertaler automatisch is uitgeschreven uit het register, hoewel de vertaler voldoet aan alle voorwaarden Wbtv en voor vervaldatum verlenging heeft aangevraagd. Het gevolg: vertragingen bij de rechtbank, reputatieschade van de vertaler
Lees meer
07
jun.

Klacht over Bureau Wbtv? Dit is de klachtenprocedure

Webredactie

U kunt klagen als u vindt dat u dat u niet netjes bent behandeld of niet goed bent geholpen. Doet u dat wel binnen één jaar na de gebeurtenis. U kunt niet klagen over een beslissing van de Raad / Bureau Btv. Daarvoor is er een officiële bezwaarprocedure. Dus als u het bijvoorbeeld niet eens bent met het afwijzen van uw verzoek om verlenging inschrijving Rbtv, moet u daar bezwaar tegen aantekenen. Dat moet binnen zes weken na de beslissing.
Lees meer
07
jun.

Last van tegenstrijdige, onduidelijke regels Bureau Wbtv? Meld het Rijksoverheid

Webredactie

Er is een site van de Rijksoverheid, "Antwoord voor bedrijven", waar u klachten over regelgeving kunt indienen
Lees meer
05
jun.

Hoe blijf ik beëdigd vertaler en/of beëdigd tolk?

Webredactie

Sinds de invoering van de Wbtv is uw bevoegdheid als beëdigd vertaler/tolk slechts 5 jaar geldig. U moet steeds opnieuw om de 5 jaar uitdrukkelijk laten weten dat u uw bevoegdheid wilt behouden en dat u niet verwijderd wilt worden uit het Register Btv.
Lees meer
13
mrt.

Wbtv - De droge feiten

Webredactie

In 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers ingevoerd. Een korte uitleg over de Wbtv
Lees meer
26
jan.

Europees Referentiekader voor Talen (ERK)

Webredactie

ERK is de afkorting van Europees Referentiekader, in het Engels Common European Framework of Reference. Het ERK beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst.
Lees meer
26
jan.

Wat is een apostille? Wat is legalisatie?

Webredactie

Een apostille is een vereenvoudigde procedure om documenten te legaliseren die voor het buitenland bestemd zijn
Lees meer
26
jan.

Hoe word ik beëdigd vertaler en/of beëdigd tolk?

Webredactie

Lees hier de voorwaarden voor inschrijving in het Register Beëdigde tolken en vertalers per 1 juli 2013
Lees meer
25
jan.

Ervaringscertificaat

Webredactie

Erkenning van verworven competenties (het Ervaringscertificaat) en het Register Beëdigde Tolken en Vertalers
Lees meer
24
jan.
17
jan.

Ik sta ingeschreven in het Rbtv. Ben ik nu lid van het NGTV?

Webredactie

De vraag wordt regelmatig gesteld: betekent inschrijving in het Rbtv automatisch NGTV-lidmaatschap? Dat is niet het geval.
Lees meer
17
jan.

Bibliotheek Wet Beëdigde Tolken en Vertalen

Webredactie

Wbtv wetteksten en besluiten zijn op de NGTV-website te vinden onder Bestanden
Lees meer
17
jan.

Zin en onzin van de Wet Beëdigde tolken en vertalers

Webredactie

Al jaren is de Wet btv onderwerp van heftige discussies onder tolken en vertalers. De discussies gaan nog steeds door.
Lees meer

Deze site maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en verbeteren.

Akkoord Weigeren